Historikk for NM for kor

NM for kor ble første gang arrangert i 2012. Da var det Norges Korforbund som stod bak arrangementet, og overtok etter Landskonkurranse for kor som hadde vært arrangert i mange år. Fra 2015 arrangeres NM for kor hvert andre år. Fra 2017 er det Koralliansen som er arrangør for NM.