Klasser

Det skal konkurreres i følgende klasser:

Klassenavn
Barnekor
Blandet kor A og B
Damekor A og B
Elitekor
Elitekor sakral
Mannskor A og B
Sakral A og B
Seniorkor
Ungdomskor A og B
Vokalgruppe A og B
Åpen klasse A og B

Betingelser for deltakelse i de ulike klassene er beskrevet i retningslinjene.