Klasser

Det skal konkurreres i følgende klasser: *)

Klasser
Blandakor A
Blandakor B
Damekor A
Damekor B
Elite
Elite Sakral
Mannskor A
Mannskor B
Sakral A
Sakral B
Seniorkor
Ungdomskor A
Ungdomskor B
Vokalgruppe A
Vokalgruppe B
Åpen klasse A
Åpen klasse B

*) NB! Det forutsettes at det er tilstrekkelig antall kor i klassen!

Elitekor-klassene er for kor på særlig høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Elitekor kan kun kombineres med Elitekor Sakral. Nivået må dokumenteres med lydopptak som må sendes inn ved påmelding.

Vokalgrupper. Her vil vi stille med mikrofoner, og vi legger opp til at det blir tid til en kort lydprøve.

Åpen klasse er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk o.l. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element. Fremføringen må være akustisk, men vi stiller med mikrofon til solist/beatboxer. Piano vil være tilgjengelig. Utstyr utover dette må koret/gruppa selv ta med.