Om Koralliansen

Koralliansen er et samarbeid mellom kororganisasjonene i Norge og består av:

Organisasjonene i Koralliansen har til sammen 66 000 medlemmer. Koralliansen arrangerer NM for kor annet hvert år og dirigenthelg i Stjørdal i januar hvert år. Koralliansen har også utviklet standardkurs for kordirigenter.

 

Kontaktinfo for teknisk arrangør, Norges Korforbund:

  • Produsent: Roar Barros-Ødegård – roar@korforbundet.no – mobil 464 73 199
  • Kunstnerisk leder: Tove Ramlo-Ystad – tove.ramlo-ystad@korforbundet.no – mobil 917 66 158