Påmelding

Påmelding av kor

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema.

Voksenkor betaler påmeldingsavgift på kr 1 500 per klasse. Barne og ungdomskor betaler kr 750.

Påmeldingen regnes som endelig mottatt når påmeldingsgebyret er innbetalt. Påmeldingsfristen er 1. mai 2017.

Påmeldingsavgiften for koret refunderes ikke!

Påmelding av deltakere

Det vil komme et eget påmeldingsskjema i 2017 for påmelding av hver enkelt korsanger. Prisen for den enkelte er kr 430 som dekker deltakerpass for NM for kor, inkludert Grand prix- finale lørdag ettermiddag. For barne- og ungdomskor er deltakerprisen kr 250.

Fristen for deltakeravgiften for hver enkelt sanger er 1. september 2017. Man vil kunne gå inn på registreringsskjemaet selv og endre antall korister helt fram til denne dato.

For deltakere som deltar i to ulike kor eller vokalgrupper, betaler man bare en deltakeravgift. Hvis dette er aktuelt sender dere en e-post til nm2017@kor.no med opplysninger om hvilke to kor eller grupper det gjelder, samt antall personer.

Pris for NM-nachspiel lørdag kveld er 420,- kroner pr person.

Fristen for å betale deltakeravgift og nachspiel er 1. september 2017.