Påmelding

Påmelding av kor

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema for NM for kor.

Voksenkor betaler påmeldingsavgift på kr 2000 per klasse. Ungdomskor betaler kr 1000. I tillegg kommer deltakeravgift per korsanger (se under).

Påmeldingen regnes som endelig mottatt når påmeldingsgebyret er innbetalt. Påmeldingsfristen er 1. april 2019.

Påmeldingsavgiften for koret refunderes ikke.

Påmelding av deltakere

Det vil komme et eget påmeldingsskjema i 2019 for påmelding av hver enkelt korsanger. Prisen for den enkelte er kr 450 som dekker deltakerpass for NM for kor, inkludert NM- finale lørdag ettermiddag. For ungdomskor er deltakerprisen kr 250.

Fristen for deltakeravgiften for hver enkelt sanger er 1. september 2019. Man vil kunne gå inn på registreringsskjemaet selv og endre antall korister helt fram til denne dato.

For deltakere som deltar i to ulike kor eller vokalgrupper, betaler man bare en deltakeravgift. Hvis dette er aktuelt sender dere en e-post til roar@korforbundet.no med opplysninger om hvilke to kor eller grupper det gjelder, samt antall personer.