Pitsj til NM for kor

Vokalgruppen Pitsj kommer til NM for kor. De skal underholde for deltakende kor før premieutdelingen i Olavshallen lørdag kveld.