Kart over arenaer og øvingsrom

Om konkurransearenaer

Konkurransene vil foregå i Olavshallen; Olav Trygvasson-salen i Royal Garden og Vår Frue kirke, alle arenaer ligger midt i Trondheim sentrum.

Olavshallen

PS: Olavshallen er under oppussing, og vil være klar til bruk 3. september 2021.  Bilder under viser salen før oppussing.

Olavshallen ble bygd i 1989, og konserthuset har fått sitt navn etter en historisk tradisjon i Trondheim, Olavstradisjonen. Grunnsteinen ble lagt ned av HM Kong Olav V 22. juli 1988.

Olavshallen Store sal

https://www.olavshallen.no/arrangere/store-sal

I store sal bygges det kortribuner av sceneelementer på 2 x 1 meter. Bredden blir på 10 meter. 3 høyder, 20cm, 40cm og 60cm. Trinnene er 1 meter dype. Koret kan også velge å stå på gulvet foran kortribunene.

Avstand fra tribuner til scenekant: 8 meter

olavshallen_store_sal

Vår Frue kirke

Kirken har flott akustikk, og mange har stiftet kjennskap med kirken gjennom storsatsingen til NRK «Salmeboka minutt for minutt», som ble en suksess. 17 000 mennesker var innom kirken i forbindelse med direkte-TV sendingene.

Her anvendes tradisjonelle kortribuner med tre høydeforskjeller, dvs. fire medregnet gulvet. Disse vil stå i en liten bue.

Det er også plass til at hele koret kan stå på gulvet. 


Vår Frue kirke

300px-vaar_frue_church_trondheim_2009

Royal Garden – Olav Trygvasson-salen

Som filmen over viser er dette en ombygd konferansesal. 

Her blir det vanlige kortribuner som står på gulv. For at korets opplevelse skal bli best mulig har vi leid inn akustikkvegger som blir plassert bak kortribunene. 

Det er mulig å stå foran tribunene, (men da vil ikke koret få effekt av akustikkveggene).

Kortribunene står på gulvet. Dette er gjort for å få best mulig utnyttelse av akustikkveggene.

NB! Bildene av koret og tribunene er tatt i et annet lokale.