NM for kor 2023

Følg oss gjerne på Facebook.

NM for kor foregår  5.-8. oktober 2023 i Trondheim

Frist for påmelding var 1. april 2023.

 19.04.23 

Det er nå lagt ut hvilke klasser som foregår når på siden Program. 

Korrekt innsending av noter

  • Det skal sendes 5 eksemplarer av hver note i originalformat.
  • Notene merkes med korets navn og klasse
  • Sorteres i riktig rekkefølge, slik de skal fremføres i konkurransen.