Dommere for NM 2021

Dommere under NM for kor 2021:

Hoveddommer: Gary Graden – Sverige

Gary Graden født I USA og har studert ved Clark University, Hartt School of Music og ved Aspen Summer School Festival. Gary kom til Stockholm for å studere med Eric Ericson og har siden bodd der. Han har både sunget solistisk, i vokalensembler og i Eric Ericsons Kammarkör.

Gary er i dag domkantor i Storkyrkan og St. Jacobs kirke i Stockholm, og er blitt en sentral kraft i svensk korliv. Med sine kor har han bestilt og urfremført over 100 nye verk. Han liker å eksperimentere med improvisasjonsmusikk for stemme og instrument, men dirigerer også gjerne de store verker av komponister som Händel, Mozart og Bach. Gary har undervist ved Stockholms Musikgymnasium, hvor han grunnla Stockholm Musikgymnasiums Kammarkör. Med dette koret og med St.Jacobs Kammarkör har han med gode resultater deltatt i mange festivaler og korkonkurranser rundt om i verden.Gary er en etterspurt dirigent, instruktør og jurymedlem både nasjonalt og internasjonalt.

Helle Høyer Vedel – Danmark

Helle Høyer Vedel er utdannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

Fra 1981, da hun ble ansatt som korleder i Aarhus Musikskole, har hun jobbet med kor for barn og unge. I mange år jobbet hun med de yngste korsangerne på musikkskolen, samt musikkskolens ungdomskor. Siden 1999 har hun konsentrert seg om aldersgruppen 12 – 24 år og leder nå Aarhus Musikskoles Juniorkor, Aarhus Pigekor og siden januar 2016 Vokalensemblet Korvida.

På Det Jyske Musikkonservatorium har Helle Høyer Vedel siden 1986 undervist studenter i barnekorledelse, samt dirigert Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor.

Nina T. Karlsen – Norge

Nina T. Karlsen er utdannet dirigent, sanger og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Hun har studert direksjon med blant andre Grete Pedersen. I 2010 fullførte hun sin mastergrad i dirigering med en eksamenskonsert med Det Norske Solistkor. Hun har vært domkantor i Tønsberg domkirke siden 2012, og ledet Ensemble 96 siden høsten 2011. Nina er en inspirator for mange dirigenter, og har gjennom sitt engasjement i Ensemble 96 bestilt og fremført mye ny musikk. Høstet 2020 startet hun som universitetslektor og doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

Anders Edenroth – Sverige

Fikk sin grunnutdanning ved Adolf Fredriks musikklasser, og her ble den store interessen for kor etablert. The Real Group ble startet i studietiden ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, og som ensemble tok de sin diplomeksamen der.

Anders Edenroth har komponert mye nytt for The Real Group gjennom alle år, samt arrangert mange kjente sanger. Dette repertoaret anvendes nå av kor verden over.

Han har arrangert musikk for vokalgrupper, storband og symfoniorkester, og vært produsent for mange innspillinger.

Når han ikke synger, opptar matlaging og miljøspørsmål hans engasjement.

Mogens Dahl – Danmark

En rekke bemerkelsesverdige prosjekter i dansk musikkliv kan tilskrives Mogens Dahl. Med base i sin egen konsertsal i København har han vært en hovedkraft i utviklingen av korprosjekter og kammerkonsertserier.

Mogens har sin utdanning fra Aarhus Universitet og som dirigent fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Han har undervist ved konservatoriet i Århus og universitetet i Ålborg. Han har også vært kormester ved operaen i Århus.

Som dirigent har Mogens Dahl de senere år hatt hovedfokus på sitt eget kammerkor, 

Mogens Dahl Kammerkor, som jevnlig samarbeider med førende skandinaviske komponister.

Marlen De Boo – Belgia

Marleen De Boo – Belgia er utdannet innen pedagogikk og korledelse. Hun underviser på Royal Conservatoire i Antwerpen i kordireksjon for barne- og ungdomskor. Ved Music Academy Lier underviser hun i direksjon for barne- og voksenkor. Marleen er kunstnerisk leder for VZW Waelrantkoren, en frivillig organisasjon med åtte kor, hvorav fire av dem er under hennes ledelse. Med ungdomskoret derfra deltar hun i mange festivaler og konkurranser.

Det som opptar Marleen mest, er det pedagogiske aspektet ved å synge i kor. Hennes drivkraft er å lære spesielt barn og ungdom hvor flott korsang kan være.

Anine Kruse Skatrud – Norge

Anine Kruse Skatrud (f.1977) jobber som dirigent, sanger, sangpedagog og stemmeskuespiller, og underviser for tiden ved musikklinja på Lillestrøm vgs. Hun har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, med en bachelor i musikkpedagogikk og en mastergrad i kordirigering.

 Kruse Skatrud holder mye kurs i direksjon, stemmebruk, rytmisk musikk og improvisasjon i kor, mindre ensembler og vokalgrupper. Hennes fagfelt spenner fra klassisk og nyere musikk og over i jazz-, vise-, pop-sjangeren.

Hun har vært dirigent for og jobbet med en rekke kor, blant annet Ensemble 96, Bærum Pikekor, Bærum Vokalensemble, Kammerkoret Nova, Oslo Fagottkor og Ylajali.

 Som sanger har Anine Kruse Skatrud turnert i flere deler av verden med vokalgruppen Pitsj, og i Norge gjort over 200 konsertdager for Rikskonsertene/Den kulturelle skolesekken med flere ulike produksjoner.

Jonathan Rathbone – England

Jonathan Rathbone – startet sin musikalske karriere som korsanger I Coventry Cathedral. Han studerte komposisjon ved Royal Academy of Music.

I 1984 ble han medlem av Swingle Singers, og ble senere musikalsk leder for gruppen. Han skrev det meste av arrangementene for Swingle Singers i den tiden han var medlem, frem til 1996. Siden da har han brukt tiden sin mest som komponist og arrangør, i tillegg til å være kordirigent. Jonathan elsker å jobbe med amatørkor, og har i lock-down produsert øvingsfiler og arrangement til sine kor, slik at sangerne kunne holdes i aktivitet og beholde sin inspirasjon. Han lærte også sangerne hvordan de kunne øve og gjøre opptak mens de var i isolasjon.