Informasjon for deltakere

Mottagelse

Dirigent og en sanger fra hvert kor inviteres til en mottagelse torsdag 5. oktober 2023 kl. 21.00 på Clarion Grand Olav Hotel for deltakende kor, dommere, gjester og arrangør. Det blir enkel bespisning, litt underholdning og mulighet til å bli kjent med dommere – en hyggelig start på NM. Det er gratis å delta.

Komplett program

Se når og hvor koret skal synge.

PROGRAM FOR BARN OG UNGE

LØRDAG 

Kl. 1030 WORKSHOP for barn og unge i Kammersalen (Olavshallen).
Arr. Ung i kor. Se egen invitasjon og påmelding.

Kl. 1315 PREMIEUTDELING for klassene Barnekor, Åpen klasse barnekor og Ungdomskor B i Kammersalen (Olavshallen)

Kl. 1430 – 1630 NM-fest for barn og unge, OLIVIA (Solsiden)

PROGRAM FOR VOKSNE

LØRDAG

kl. 1700 Kunngjøring av kor til NM-finale per telefon
kl. 1830 NM-finale
kl. 1930 Minikonsert
kl. 2000 Premieutdeling, Olavshallen store sal
kl. 2130 NM-nachspiel, Frimurerlogen

NM-nachspiel

Vi inviterer til NM-nachspiel lørdag etter premieutdeling i Olavshallen. NM-nachspiel vil foregå i Frimurerlogen fra kl. 2130, og vi vil bruke hele det flotte huset til å romme så mange korsangere som mulig. Det blir pizzabuffe, anledning til å kjøpe drikke, og litt underholdning. Korene vil få sitte korvis. 

Forberedelser for koret

Lydprøve
Kor får 5 minutter til rådighet i konkurranselokalet. Det er i utgangspunktet tenkt som tid til å prøve oppstilling, men hvis tid kan koret sjekke akustikken.  Vokalgrupper som bruker mikrofon, får 30 min. til lydprøve i Olavshallen.

Øvingsrom
Alle kor får et rom til oppvarming i 45. minutter før konkurranse. Rommene har keyboard tilgjengelig. Vi har ikke mulighet til å tilby rom til øving utover dette.

Garderober
Kor som synger i Vår Frue kirke har tilgang til garderobe i Håndverkeren, et lokale som ligger noen meter fra Vår Frue kirke. For kor som synger i Frimurerlogen er det garderober i Frimurerlogen.

Kor som synger i Olavshallen, kan benytte garderobe på Royal Garden. Vi stiller med garderobevakter alle steder.

Korverter
Alle kor får en korvert som følger koret til øvingsrom, garderobe og deretter til konkurranselokalet.  Etter konkurransesang følger korverten koret til fotografering som anvist på vedlagt tidsplan.

Se Kart over arenaer og øvingsrom – NM for kor for informasjon om konkurranselokaliteter og øvingsrom.