NM for kor i Trondheim 27.-30. mars 2025

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Vi skal gjøre korsang til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korenes betydning. Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

Søknadsfrist er 1. oktober 2024!
Retningslinjer for konkurransen
Påmeldingsskjema
Dommere 2025 – NM for kor

Det er koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen.

Vi gleder oss!