NM for kor 2021

Sett av datoen allerede nå;  7. – 10. oktober 2021. Dette blir datoen for neste NM for kor i Trondheim.

Aktuelle datoer:

  • 3. september blir oppdaterte retningslinjer for NM lagt ut.
  • 1. november legges påmeldingsskjema ut.
  • 15. april 2021 er fristen for å melde seg på NM for kor 2021.