NM for kor 2023

Følg oss gjerne på Facebook.

NM for kor skal arrangeres i Trondheim i perioden 5 – 8 oktober 2023.

NM for kor er en landsomfattende korkonkurranse for alle typer kor hvor det konkurreres i mange ulike klasser.

Mer informasjon om arrangementet kommer fortløpende.