Priser og påmelding

Påmelding av kor

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema for NM for kor.

Det er mulig å melde koret av igjen fram til 1. mars 2021 uten at dere løper noen økonomisk risiko. Etter 1. mars betraktes koret som påmeldt.

For 2021 er påmeldingsfristen utsatt til 15. april 2021. 

Priser
Voksenkor betaler påmeldingsavgift på kr 2000 per klasse. Barne- og ungdomskor betaler kr 1000. I tillegg kommer deltakeravgift per korsanger (se under).

Påmelding av deltakere

Det vil komme et eget påmeldingsskjema i 2021 for påmelding av hver enkelt korsanger. Prisen for den enkelte er kr 500 som dekker deltakerpass for NM for kor, inkludert NM- finale lørdag ettermiddag. For barne- og ungdomskor er deltakerprisen kr 250. NM-Nachspiel med servering koster 430,- kroner for voksne. Det blir eget nachspiel for barn og unge under 18 år som det vil koste 200,-  kroner å være med på.

Fristen for deltakeravgiften for hver enkelt sanger er 1. september 2021. Man vil kunne gå inn på registreringsskjemaet selv og endre antall korister helt fram til denne dato.

For deltakere som deltar i to ulike kor eller vokalgrupper, betaler man bare en deltakeravgift. Hvis dette er aktuelt sender dere en e-post til roar@korforbundet.no med opplysninger om hvilke to kor eller grupper det gjelder, samt antall personer.