Priser, påmelding og hotell

Påmelding av kor

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema for NM for kor.

For 2021 er påmeldingsfristen utsatt til 15. april 2021. 

Det er mulig å melde koret av igjen fram til 15. april 2021 uten at dere løper noen økonomisk risiko. Etter 15. april betraktes koret som påmeldt.

Priser
Voksenkor betaler påmeldingsavgift på kr 2000 per klasse. Barne- og ungdomskor betaler kr 1000. I tillegg kommer deltakeravgift per korsanger (se under).

Påmelding av deltakere

Det vil komme et eget påmeldingsskjema i 2021 for påmelding av hver enkelt korsanger. Prisen for den enkelte er kr 500 som dekker deltakerpass for NM for kor, inkludert NM- finale lørdag ettermiddag. For barne- og ungdomskor er deltakerprisen kr 250. 

Fristen for deltakeravgiften for hver enkelt sanger er 1. juni 2021. Man vil kunne gå inn på registreringsskjemaet selv og endre antall korister helt fram til 1. september.

For deltakere som deltar i to ulike kor eller vokalgrupper, betaler man bare en deltakeravgift. Hvis dette er aktuelt sender dere en e-post til roar@korforbundet.no med opplysninger om hvilke to kor eller grupper det gjelder, samt antall personer.

Hotell

Koret kan bestille hotell gjennom vår samarbeidspartner Koment AS.

Det er to kategorier hotell: Kategori 1 som er de beste hotellene, og kategori 2 som er gode hotell. Alle hotellene ligger i sentrum av Trondheim.

Priser:

  • Kategori 1       kr. 1495 per natt for enkeltrom – 1750 per natt for dobbeltrom
  • Kategori 2       kr. 1295 per natt for enkeltrom – 1495 per natt for dobbeltrom

Korene betaler ikke depositum, men får tilsendt faktura på hele beløpet 30 dager før arrangementet. Endringer i antall rom og navneendring kan gjøres frem til 15 dager før uten kostnader. Er det noen av kordeltakerne som ønsker egen faktura, så ordner vi dette.

Koret får tildelt hotell etter hvilken kategori de velger.

Send bestilling av hotell til kor@koment.no med følgende informasjon:

  • Navn på koret
  • Navn på kontaktperson
  • Antall enkelt- og dobbeltrom
  • Faktura-adresse

Koment AS kommer til å ta kontakt med hvert enkelt kor. Vi ønsker å bidra både når det gjelder overnatting og eventuelle lunsjer / middager som dere ønsker å ha med deres kor.

Velkommen til Trondheim og NM i Kor

Kontaktinfo

Kunstnerisk leder: Tove Ramlo-Ystad – tove@korforbundet.no – mobil 917 66 158

Prosjektleder: Trine Lyng Andersen – trine@korforbundet.no – mobil 932 81 714