Spesialpriser

 
Pris fra Norges Kirkesangforbund i sakral klasse

Norges Kirkesangforbund vil gi en spesialpris på kr 5000,- i Sakral klasse. Prisen vil gå til et kor som formidler kirkemusikken på en innbydende, troverdig måte. Det vil være representanter fra Norges Kirkesangforbund som avgjør hvem som får denne prisen.

Programpris fra Musikkforlagene
Musikkforlagene deler ut en programpris som er et gavekort på noter på kr 3 000,-. Dommerne plukker ut et kor blant alle de deltagende kor som fortjener heder og ære for repertoaret som er valgt, måten det ble satt sammen på, eller måten det ble fremført på. Her kan dommerne følge hjertet, og velge en vinner som ga dem det lille ekstra og som traff dem med repertoaret.