Stor påmelding til NM!

Ved påmeldingsfristens utløp 15.4. var 64 påmeldte kor. 53 kor har vi fått plass til nå, og vi vil gi beskjed innen 1. juni til kor som står på venteliste om de kommer med.

Korene som nå er sikret plass finner du i Påmeldte kor.